Transformacja Tramwajów Śląskich: przekazanie akcji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Podczas obrad, które miały miejsce 21 września, radni z Rudy Śląskiej podjęli decyzję o oddaniu udziałów w spółce Tramwaje Śląskie do rąk Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka dni wcześniej identyczną decyzję podjęli radni z Dąbrowy Górniczej oraz ze Świętochłowic. Wcześniej również radni z Sosnowca postanowili przekazać swoje udziały.

Powyższa decyzja jest kolejnym krokiem w procesie transformacji, który został zapoczątkowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Celem tej transformacji jest pozyskanie większego wpływu na funkcjonowanie i finansowanie spółki Tramwaje Śląskie. Proces ten rozpoczął się od przejmowania akcji przez poszczególne rady miast, które podejmują na ten temat odpowiednie uchwały.

Rudzcy radni wykazali poparcie dla decyzji o przekazaniu 494 000 akcji spółki Tramwaje Śląskie, które są własnością gminy Ruda Śląska. Liczba ta stanowi 3,3% udziałów w kapitale akcyjnym tej firmy.

Warto przypomnieć, że akcje te zostały przekazane Rudzie Śląskiej w roku 2008 przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, nieodpłatnie. Teraz, zgodnie z decyzją radnych, te same akcje będą zwrócone i to Związek Metropolitalny stanie się ich dysponentem. Jest to logiczne, ponieważ to właśnie on odpowiada za realizację zadań publicznych dotyczących planowania, koordynacji, integracji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego – zarówno drogowego, kolejowego jak i innego transportu szynowego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Decyzję tę uznano za słuszną, argumentując, że „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiada odpowiedni potencjał organizacyjny i merytoryczny do zoptymalizowania rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego”. By jednak wprowadzić pewne rozwiązania, Metropolia musi posiadać wszystkie akcje spółki Tramwaje Śląskie. Uzasadniano to twierdzeniem, że „przekazanie akcji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii umożliwi nabywcy inwestowanie w Spółkę, co przyczyni się do jej rozwoju, a w konsekwencji poprawy standardu usług oraz jakości infrastruktury tramwajowej”.