Sytuacja na drogach Rudy Śląskiej: Tydzień pełen kolizji i potrąceń

Obecna sytuacja na drogach Rudy Śląskiej jest niepokojąca – w ciągu ostatniego tygodnia doszło tam do dwóch incydentów, w których potrąceni zostali piesi, oraz do ponad 40 kolizji samochodowych. Przeważająca część uczestniczących w tych zdarzeniach kierowców winę za sytuację przypisywała złym warunkom atmosferycznym. Funkcjonariusze służb mundurowych pilnie apelują do wszystkich użytkowników dróg – zarówno kierowców, jak i pieszych – o zachowanie szczególnej ostrożności, a to z uwagi na nadejście pory roku, kiedy zmierzch zapada coraz wcześniej, a widoczność podczas dnia często jest ograniczona.

W minionym tygodniu Ruda Śląska stała się tłem dla licznych kolizji i potrąceń pieszych. Ponad 40 takich zdarzeń oraz 2 wypadki to liczba alarmująco wysoka, nawet biorąc pod uwagę fakt, że tydzień jeszcze się nie skończył. Kierujący tłumaczono się trudnymi warunkami pogodowymi. Okoliczności każdego z tych incydentów były dokładnie badane przez policję, a funkcjonariusze raz po raz apelują o zachowanie ostrożności na drogach, szczególnie w obecnej porze roku. To czas, kiedy koncentracja kierowców często jest gorsza, co czyni koniecznym zachowanie podwyższonej czujności.

W najbliższym czasie policjanci z Rudy Śląskiej planują przeprowadzić serię działań skupiających się na poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W odpowiedzi na drastyczny wzrost liczby potrąceń pieszych, wszelkie wykroczenia stwarzające zagrożenie dla tej grupy użytkowników dróg będą surowo karane, bez możliwości ubiegania się o jakiekolwiek ulgi.