Renowacja zniszczonego w pożarze budynku przy ulicy Krasińskiego w Rudzie Śląskiej

Ulica Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej to miejsce, gdzie znajdował się budynek, który uległ dewastacji w wyniku pożaru w 2020 roku. Miasto podjęło decyzję o jego remoncie i obecnie proces ponownego zasiedlania jest już na finiszu.

Wielki pożar wybuchł w tym trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym w poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku. Wszyscy mieszkańcy – dwadzieścia trzy osoby, w tym także dzieci – musieli zostać ewakuowani. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale struktura budynku była poważnie uszkodzona. Dach został niemal całkowicie zniszczony. Wtedy to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej uznał, że kamienica nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Remont budynku został niedawno zakończony, co ogłosił prezydent Rudy Śląskiej – Michał Pierończyk. Zostało przeprowadzone wiele prac modernizacyjnych, które polepszają jakość życia mieszkańców. Łazienki zostały przeniesione z klatek schodowych, a na terenie całego budynku zainstalowano centralne ogrzewanie. Remont pozwolił na stworzenie dziesięciu lokali mieszkalnych o powierzchni około 36,5 m² oraz jednego o powierzchni około 75 m². Pierwszeństwo w otrzymaniu propozycji nowych mieszkań miały osoby, które musiały opuścić kamienicę w wyniku jej uszkodzenia.

Całkowity koszt renowacji wyniósł ponad 3,5 miliona złotych. Miasto przekazało na ten cel własne środki w kwocie ponad 934 tysiące złotych, a dodatkowo uzyskało dofinansowanie od BGK na kwotę ponad 1,5 milionów złotych. Koszty związane z poprawą błędów i usterek (rektyfikacją) pokryła również gmina, przeznaczając na to ponad milion złotych. Miasto planuje jednak otrzymać zwrot tych kosztów i wniosło o to odpowiedni podanie do Sądu Okręgowego w Katowicach w grudniu 2023 roku.