Zwiększona aktywność wojskowa na drogach Polski. Jakie są powody?

Począwszy od 12 lutego, na większości dróg w Polsce zauważyć można wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Jest to efekt planowanych, cyklicznych ćwiczeń wojskowych o nazwie STEADFAST DEFENDER-24 oraz DRAGON-24, które mają miejsce według corocznego harmonogramu treningowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ćwiczenia obejmują okres od połowy lutego do końca maja i będą odbywać się niemal na całym terenie kraju. Wojskowe konwoje będzie można spotkać zarówno na autostradach, jak i drogach ekspresowych czy krajowych.

Organizowanie przemieszczeń wojskowych pojazdów zostało zaplanowane tak, aby jak najmniej zakłócać codzienny ruch drogowy. Konwoje będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały Wojska Polskiego odpowiedzialne za regulację ruchu, które współpracować będą z Policją. Przygotowania do przegrupowań były koordynowane z odpowiednimi instytucjami, w tym lokalnymi władzami.

Przejazdy wojskowych konwojów będą wykorzystywane również w celach szkoleniowych. Służyć będą między innymi do symulacji przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzącymi – takie informacje znaleźć można na stronie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie wjeżdżania pomiędzy wojskowe pojazdy poruszające się w konwoju oraz zaniechanie publikowania informacji i zdjęć ilustrujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.