Prezydent Rudy Śląskiej spotka się z mieszkańcami 10 razy tej jesieni

W nadchodzącej jesieni obywateli miasta Ruda Śląska czeka aż 10 okazji do spotkania z pierwszym obywatelem, prezydentem Michałem Pierończykiem.

Podczas prezentowania planu spotkań, prezydent Pierończyk podkreślił, że w porównaniu z poprzednimi edycjami tych spotkań, które miały miejsce na wiosnę, zaplanowano dwie dodatkowe okazje do rozmowy. Jedno z nich odbędzie się w Kłodnicy, a drugie zostało zaplanowane dla mieszkańców południowej części dzielnicy Ruda. Miejsce tego spotkania to Szkoła Podstawowa nr 30.

Zgodnie z tradycją, główne tematy omawiane podczas tych spotkań dotyczyć będą kluczowych spraw miasta: budżetu Rudy Śląskiej oraz planowanych inwestycji w różnych dzielnicach. Prezydent Pierończyk przedstawi także aktualny stan realizacji spraw, które były poruszane podczas wiosennych spotkań. W tym roku mieszkańcy zgłosili około 200 takich kwestii. Większość z nich dotyczyła bezpośredniego otoczenia obywateli: stanu dróg i chodników, pielęgnacji zieleni oraz zagospodarowania miejsc przeznaczonych do rekreacji. Kwestie związane z komunikacją miejską również były często poruszane.

Prezydent Michał Pierończyk zaznacza, iż spotkania z mieszkańcami są jego zdaniem najważniejszą formą kontaktu z obywatelami. Bezpośrednia rozmowa umożliwia szybsze reagowanie na problemy i ich efektywne rozwiązywanie.