Premia dla młodych rolników: zwiększona pula środków i nowy termin naboru

Coraz więcej osób rozpoczynających pracę w rolnictwie wykazuje zainteresowanie programem wspierającym młodych rolników, często określanym jako „Młody rolnik”. Szczególne zainteresowanie obserwuje się w tym roku, kiedy to w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2023-2027, fundusze przeznaczone na ten cel zostały podniesione. Choć początkowo planowano uruchomienie naboru już w czerwcu, ostatecznie decyzją odpowiednich służb przesunięto ten termin.

Program „Młody rolnik” okazał się skutecznym wsparciem dla wielu młodych przedsiębiorców w sektorze rolniczym podczas poprzedniego okresu PROW 2014-2020. Z optymizmem patrzy się na aktualną edycję programu, wychodząc z założenia, że może ona przynieść jeszcze więcej korzyści. Warto zauważyć, że kwota premii wzrosła z 150 tys. zł do 200 tys. zł, a jej wypłata będzie rozłożona na dwie transze.

Program ten jest skierowany do osób rozpoczynających produkcję nieprzetworzonych produktów rolnych oraz przygotowujących je do sprzedaży. Mogą z niego skorzystać młodzi rolnicy, którzy są pełnoletni, nie przekroczyli 40 roku życia i po raz pierwszy stają na czele gospodarstwa rolnego.

Ważnym warunkiem ubiegania się o pomoc jest daty rozpoczęcia działalności rolniczej. Według regulaminu przyjmuje się, że dzień ten następuje, kiedy osoba starająca się o wsparcie staje się właścicielem lub najemcą gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która nie jest jeszcze właścicielem lub dzierżawcą co najmniej 1 ha ziemi uprawnej.

Wsparcie nie jest dostępne dla osób, które już wcześniej otrzymały premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub poprzednich programów wsparcia – PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.