Odrzucanie paktu migracyjnego UE przez Polaków – badania CBPE

Badania przeprowadzone na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej pokazują jasno, że ogromna większość obywateli naszego kraju nie popiera koncepcji paktu migracyjnego lub obowiązkowej relokacji migrantów z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, które są promowane przez Unię Europejską.

Jednoznacznie wynika z nich, że większość Polaków nie jest skłonna do powrotu do idei paktu migracyjnego narzuconego przez UE, która zakłada wprowadzenie przymusowych kwot uchodźców do relokacji w poszczególnych państwach członkowskich pochodzących z regionów takich jak Bliski Wschód czy Afryka Północna. Takie rozwiązania spotkały się z przeciwnością aż 82,4% badanych.

Z owych 82,4%, ponad 28 procent wyraziło swoje przeciwność w sposób stanowczy, a ponad 53 procent w sposób umiarkowany. Postawa popierająca pakt migracyjny w formie zaproponowanej przez UE jest rzadkością. Ledwie 12,8 procent ankietowanych uważa to rozwiązanie za „raczej zasadne”, a tylko nieco ponad 5,8 procent badanych jest mu całkowicie przychylne.

Odsetek osób sprzeciwiających się obowiązkowej relokacji migrantów jest podobny zarówno wśród mężczyzn (łącznie 81,2 procent), jak i kobiet (81,6 procent). Negatywne opinie na ten temat są powszechne we wszystkich grupach demograficznych – niezależnie od wieku respondenci uznali pakt migracyjny za niewłaściwy. Najwięcej osób negatywnie opiniujących tę kwestię (60,3 procent) było wśród respondentów w wieku 18-29 lat. Z kolei 58,3 proc. osób w wieku od 30 do 44 lat, 41,5 proc. w grupie wieku od 45 do 59 lat oraz 53,4 proc. osób powyżej 60 roku życia także wyraziło dezaprobatę dla idei paktu migracyjnego.

Sondaż został wykonany przez Biuro Badań Społecznych Question Mark na zlecenie CBPE, używając techniki CATI. Badaniem objętych zostało tysiąc osób dobranych metodą losowo-kwotową wielostopniową, uwzględniając takie parametry jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie.