Planowane dofinansowanie na ostatni fragment trasy N-S prowadzącej do autostrady A4

Zaledwie trzy tygodnie temu, kierowcy zyskali możliwość korzystania z nowo wybudowanego odcinka trasy N-S, który ciągnie się od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej. Mimo to władze miasta już teraz zaczynają myśleć o przyszłości, konkretnie o realizacji ostatniego etapu budowy tej drogi, której kierunek prowadzi do autostrady A4.

Ruda Śląska podjęła decyzję o złożeniu wniosku dotyczącego uzyskania środków unijnych na ten cel. Wniosek ten skierowany został do Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. Kwota, którą miasto zamierza pozyskać na realizację planu, to aż ponad 203 miliony złotych.

Ten ostatni etap realizacji trasy N-S zakłada stworzenie kolejnego odcinka drogi. Tym razem będzie to fragment od ulicy Bielszowickiej aż do miejsca połączenia z autostradą A-4. Plany obejmują także budowę łącznicy w okolicach ul. Mostowej, która połączy ulicę 1 Maja z trasą N-S. Dodatkowo, przewiduje się również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od przejazdu kolejowego do autostrady A4.