Planowana renowacja zieleni miejskiej w Rudzie Śląskiej

Zainteresowanie i zasoby skierowane na modernizację terenów zielonych w mieście Ruda Śląska mogą przynieść wymierne korzyści dla 12 przestrzeni tego typu. Już w następnym tygodniu ma rozpocząć się proces konsultacji z mieszkańcami, który posłuży jako platforma do opracowania planów odnowienia. W tym ambitnym przedsięwzięciu miasto będzie współpracować ze Śląskim Ogrodem Botanicznym. To jest kontynuacja działań, które zostały podjęte i skutecznie zrealizowane w ramach programu renowacji podwórek oraz innych terenów zielonych.

Prezydent miasta, Michał Pierończyk, przypomina o początkach działań rewitalizacyjnych: „Nasza praca nad odnowieniem miejskich podwórek i skwerów rozpoczęła się już w 2014 roku i od samego początku angażowaliśmy w nie lokalną społeczność. W 2015 roku stworzyliśmy program modernizacji podwórek, a potem zdobyliśmy fundusze unijne, które pozwoliły nam na remont 11 lokalizacji w latach 2018-2020”. Prezydent zaprasza także mieszkańców do współtworzenia nowych planów dotyczących przestrzeni zielonych.

Konsultacje z mieszkańcami będą miały miejsce na terenie miasta w dniach 12, 13, 16, 19 i 20 października o godzinie 16:00. Wszystkie uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie tych spotkań zostaną zebrane, a następnie wykorzystane do przygotowania wstępnych koncepcji. Te pomysły zostaną przedyskutowane na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami w listopadzie. Po tym czasie, ostateczne plany dotyczące zagospodarowania wskazanych miejsc zostaną opracowane razem z przewidywanymi kosztorysami. Raport końcowy, zawierający wszystkie koncepcje oraz podsumowanie spotkań i wniosków wynikających z nich, ma zostać opublikowany w grudniu tego roku.