Plan transportu pijanych mieszkańców Gliwic do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej

Miasto Gliwice rozważa możliwość przewożenia swoich nietrzeźwych obywateli do Izby Wytrzeźwień znajdującej się w Rudzie Śląskiej. W najbliższy czwartek, 12 października, podczas sesji Rady Miasta Gliwice odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym tego zagadnienia. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, mieszkańcy Gliwic, którzy zostaną przeniesieni do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, będą musieli ponieść znaczne koszty – cena za pobyt w tej izbie jest wyższa o ponad 50% niż za pobyt w porównywalnej instytucji w Gliwicach.

Z uzasadnienia projektu uchwały wynika, że Gliwice zwróciły się do Rudy Śląskiej z prośbą o współpracę w zakresie realizacji zadania publicznego wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadanie to jest realizowane przez miasto Gliwice poprzez działalność Izby Wytrzeźwień na jego terenie.

Warto dodać, że takie porozumienia nie są rzadkością. Na przykład po zamknięciu Izby Wytrzeźwień w Jaworznie pod koniec 2017 roku (ze względu na koszty utrzymania placówki i konieczność jej remontu), pijane osoby z tego miasta zaczęto od stycznia 2018 roku przewozić do Chorzowa, oddalonego o ponad 30 km. Po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu można trafić także do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie z Rybnika.

Z perspektywy osób, które mogą zostać przetransportowane z Gliwic do Rudy Śląskiej w stanie nietrzeźwości, jeśli radni zatwierdzą odpowiednią uchwałę, taka „wycieczka” będzie szczególnie kosztowna. Pobyt w gliwickiej Izbie Wytrzeźwień wynosi 250 zł, natomiast w Rudzie Śląskiej – po nowym ustaleniu stawki przez radnych w marcu tego roku – przekracza 393 zł, czyli jest wyższy o 57% niż w Gliwicach.