Nowy sezon na grupowe przejazdy z Kolejami Śląskimi

Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego, co oznacza także nadejście odpowiedniego czasu na szkolne wycieczki. Ten okres, zaczynający się od końca lata i przechodzący w początek jesieni, jest również idealny dla innych zorganizowanych grup, które planują wycieczki. To doskonała okazja, aby bliżej przyjrzeć się propozycji Kolei Śląskich dotyczącej przejazdów grupowych.

Koleje Śląskie oferują specjalną „Kartę przejazdu grupy” dla grup zorganizowanych przez różne instytucje, takie jak szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie czy placówki opiekuńcze. Aby skorzystać z tej oferty, grupa musi liczyć co najmniej 10 osób. Pokrycie kosztów podróży jednej osoby – opiekuna grupy, jest możliwe przy każdych dziesięciu osobach w grupie. Cena za grupowy przejazd jest zależna od odległości do pokonania. Co więcej, Koleje Śląskie oferują obniżone ceny dla grup oraz różne zniżki ustawowe (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%), które są dostosowane do indywidualnych uprawnień poszczególnych członków grupy.

Planowanie wyjazdu dla grupy zorganizowanej to spore wyzwanie organizacyjne. Z tego powodu istotne jest odpowiednie zaplanowanie wszystkiego z wyprzedzeniem. Kluczowym punktem w tym procesie jest wypełnienie „Karty przejazdu grupy”, którą można znaleźć w punktach odprawy Kolei Śląskich lub na ich stronie internetowej. Formularz ten należy złożyć co najmniej 2 dni robocze przed planowanym wyjazdem dla grup liczących do 33 osób. Dla większych grup wymagane są minimum 4 dni robocze. Organizator ma obowiązek kupić bilety na co najmniej dwa dni przed datą wyjazdu, a osoba odpowiedzialna za grupę musi posiadać bilety oraz „Kartę przejazdu grupy”. Warto pamiętać, że uczestnicy korzystający z ustawowych ulg muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające te uprawnienia.