Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zawiesza przyjmowanie pacjentów na Oddział Neurologii

Oddział Neurologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, który obejmuje również pododdział udarowy, został zmuszony do czasowego zawieszenia przyjęć nowych pacjentów. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie szpitala opublikowanym w poniedziałek 28 sierpnia, decyzja ta była podyktowana przede wszystkim interesem pacjentów.

W związku z „niespodziewaną i nagłą sytuacją” dotyczącą chorobowej nieobecności wśród lekarzy, placówka podjęła decyzję o odroczeniu przyjęć na oddział neurologiczny. Nie ujawniono jednak, jak długo utrzyma się ta sytuacja. Niemniej jednak, zarządzanie szpitalem zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie oddziału.

Chociaż nowe przyjęcia są chwilowo zawieszone, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej gwarantuje, że obecnie hospitalizowani pacjenci oddziału neurologicznego są nadal pod ścisłym nadzorem medycznym. Ponadto, wszelkie okoliczności, które doprowadziły do tej decyzji, nie wpłyną negatywnie na proces ich rekonwalescencji. Dodatkowo, ci, którzy zostali zakwalifikowani do programów lekowych prowadzonych w ramach oddziału, nadal otrzymują nieprzerwaną pomoc.