Nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu 1 Maja i Zabrzańskiej otrzymuje nazwę "Karmańskie"

Podczas ostatniego, czwartkowego zebrania Rady Miasta, miejskie władze postanowiły nadać nowemu rondu, położonemu w dzielnicy Ruda Śląska, nazwę „Karmańskie”. Decyzja ta była odpowiedzią na wniosek złożony przez lokalnych mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób podkreślić historyczne dziedzictwo rejonu.

Przez obrady LXXXVII Sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 listopada, przewijał się temat nowego ronda u zbiegu ulic 1 Maja, Wolności i Zabrzańskiej. Powstałe ono w ramach projektu modernizacji ulicy Wolności, mając na celu poprawę płynności ruchu drogowego w tej części miasta. Począwszy od początkowych etapów budowy, społeczność lokalna wykazywała zainteresowanie nadaniem mu konkretnego miana. Wniosek o nazwanie go „Karmańskie” trafił do Urzędu Miasta od grupy zaangażowanych mieszkańców.

Omawiając tę kwestię, Grzegorz Ogórek, naczelnik Biura Geodety Miasta, podkreślał znaczenie nazwy „Karmańskie” dla identyfikacji tego obszaru Ruda Śląska. Wskazał, że jej korzenie sięgają historycznej kolonii robotniczej Carl Emmanuel i stanowi ważny element lokalnej tradycji. Dodatkowo podkreślił, że przyjęcie tej nazwy to także sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Radni nie wyrażali żadnych wątpliwości co do tej decyzji. Wszyscy obecni na zebraniu – 19 radnych – jednogłośnie poparło uchwałę o nadaniu rondu nazwy „Karmańskie”.