Modernizacja układu drogowego w okolicach dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej

W Rudzie Śląskiej zakończono proces modernizacji infrastruktury drogowej w sąsiedztwie dworca w dzielnicy Chebzie. Całość prac obejmowała wprowadzenie nowych nawierzchni na jezdniach i chodnikach, a także budowę nowych zatok autobusowych. Dodatkowo, tuż przy samym obiekcie dworca, stworzone zostały parkingi „kiss & ride”. W ramach prowadzonych działań nie ominięto również przebudowy kanalizacji deszczowej i instalacji nowego oświetlenia miejskiego. Łączny kosztorys całego projektu osiągnął wartość 2,5 mln złotych, z czego powyżej 1,1 mln złotych pochodziło z dofinansowania od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakończonym remoncie, od 23 października, autobusy linii numer 118 i 147 wróciły do obsługiwania przystanków znajdujących się w tym rejonie.

Najważniejszą częścią przedsięwzięcia była gruntowna przebudowa terenu bezpośrednio przylegającego do dworca. Stworzono tam nową konstrukcję podbudowy dla jezdni i chodników, a również częściowo nawierzchnię otaczającego terenu. W wyznaczonych strategicznie punktach zaaranżowano zatoki autobusowe. W ramach prac położono nową asfaltową nawierzchnię oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Postawiono także 29 opraw LED na 26 aluminiowych słupach, tworząc tym samym nowe miejskie oświetlenie. Przed budynkiem dworca zorganizowano dwa parkingi typu „kiss & ride” oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prace obejmowały również wykonanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, rozciągającej się od skrzyżowania ulic Dworcowej i Przedtorze do ulicy Zabrzańskiej, wraz z systemem odprowadzenia wody opadowej.

Po zakończeniu remontu, z dniem 23 października, komunikacja autobusowa przy dworcu w Chebziu została wznowiona. Dotyczy to linii numer 118 i 147, które podczas remontu kończyły swoje trasy na ulicy Węglowej.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 2,5 mln złotych. Na ten cel miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln złotych od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.