Historia i przemiany Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

Plac Jana Pawła II, położony w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Nowy Bytom, przechodził przez lata szereg modyfikacji i przekształceń. W 2010 roku przeszedł ostatnią dotychczasową przebudowę, a kolejna jest już zaplanowana.

Dzisiejsza dzielnica Nowy Bytom początkowo funkcjonowała jako osobna jednostka administracyjna związana z obszarem dworskim. Jednak w kwietniu 1890 roku została włączona do miasta Bytomia, stając się jego eksklawą – częścią terytorium miasta, ale odseparowaną od jego głównego obszaru.

W 1922 roku, po podziale Górnego Śląska, teren obecnej dzielnicy Rudy Śląskiej został przyłączony do terytorium Polski i stał się samodzielną gminą. Otrzymał wówczas obecną nazwę. W latach 1947-1958 Nowy Bytom działał jako niezależne miasto. Jednak w 1959 roku dołączono go do miasta Ruda, tworząc nowe miasto – Ruda Śląska.

W samym sercu administracyjnym tego śląskiego miasta znajduje się Plac Jana Pawła II, który pierwotnie miał służyć jako miejski rynek. W bezpośrednim sąsiedztwie placu roztacza się obszerny budynek Urzędu Miejskiego oraz największy w Rudzie kościół. Majestatyczna świątynia pod wezwaniem św. Pawła wznosi się na wysokość 64 metrów.

Plac Jana Pawła II przeszedł wiele zmian na przestrzeni lat. Najnowsza renowacja została zakończona w 2010 roku.