Leon Stefański, Jan Szołtysik i Jan Wyżgoł uhonorowani tytułem "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"

Wybitni działacze społeczni Leon Stefański, Jan Szołtysik oraz Jan Wyżgoł zostali uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”. Prezydent Michał Pierończyk, wyraził swoje podziękowania i gratulacje na rzecz całej społeczności Rudy Śląskiej, dla tych nieustępliwych wojowników wolności i demokracji.

Leon Stefański, urodzony 18 marca 1938 roku w Borzęcicach z polsko-niemieckiej rodziny, miał trudne początki. Prześladowany za pochodzenie, musiał ukrywać się. Początkowo pracował w lesnictwie powiatu jarocińskiego, później w fabryce H. Cegielskiego w Poznaniu, gdzie był świadkiem wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Po aresztowaniu w 1958 roku skierowany został do pracy przymusowej w kopali „Wanda-Lech”, później „Pokój”, w Rudzie Śląskiej. Tam poznaje swoją przyszłą żonę Anielę i zakładają rodzinę w 1959 roku.

W latach 60-tych dołączył do samorządu mieszkańców i pracował społecznie z młodzieżą, założył osiedlowy klub sportowy. W połowie lat 70-tych pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedlowej Miejskiej Rady Narodowej, pracował też społecznie jako członek Komisji Pojednawczej przy Sądzie w Rudzie Śląskiej. W 1980 roku był jednym z inicjatorów strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” oraz założycielem i członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przez swoją postawę 13 grudnia 1981 roku został internowany i osadzony w Zabrzu – Zaborzu. Po zwolnieniu z internowania dostał wypowiedzenie z pracy. Z tego powodu około pół roku musiał się ukrywać. W 1985 roku przeszedł na emeryturę.

Jan Szołtysik, urodzony 7 maja 1943 roku w Orzechu, przeniósł się do Rudy na początku lat 50-tych XX wieku. Uczęszczał najpierw do Szkoły Podstawowej nr 6, a później nr 14. Skończył również szkołę zawodową w Zabrzu oraz technikum mechaniczno-elektryczne w Bytomiu. Całe swoje życie zawodowe był związany z KWK „Wawel”. Za swą antykomunistyczną działalność został internowany 13 grudnia 1981 roku i do 15 kwietnia 1982 roku przebywał w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu – Zaborzu, a następnie do końca kwietnia 1982 roku w ośrodku w Kokotku.

Jan Wyżgoł, urodzony 30 grudnia 1948 roku w Rudzie, jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jeszcze jako student rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego. W swojej pracy skupił się na ochronie śląskiego dziedzictwa niematerialnego, przede wszystkim „ślonkij godki”. W 1980 roku wraz z innymi nauczycielami zainicjował ruch solidarnościowy w rudzkich placówkach oświatowych.