</h1>Wspieranie talentu i pasji osób niepełnosprawnych podczas XVII Spotkań Aktorskich w Rudzie Śląskiej

Tradycyjne Spotkania Aktorskie Osób Niepełnosprawnych odbyły się po raz siedemnasty w Rudzie Śląskiej. Tym razem, śląski teatr im. Henryka Bisty stał się miejscem, gdzie młodzi i dorośli niepełnosprawni artyści mogli zaprezentować swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Wydarzenie to jest zapraszaniem dla niepełnosprawnych do przedstawienia swoich artystycznych zainteresowań, talentów i doświadczeń lokalnej społeczności.

Wiceprezydent Anna Krzysteczko wyraziła swoje uznanie dla zaangażowania i pasji, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Podziękowała Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa za organizację tego unikalnego wydarzenia.

Różnorodność prezentacji była imponująca – od występów „Aniołków” z Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie, przez Zespół Teatralno-Muzyczny „Od Serca” działający w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, do Grupy Artystyczno-Filmowej „Ja, Jo”, reprezentującej Warsztat Terapii Zajęciowej w Halembie. Na scenie zobaczyć też można było grupy „Żółta Ciżemka” z Chełmka, „Michalinek” z Częstochowy oraz „Jesteś Potrzebny” z Bielska-Białej.

Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie podkreślił, że głównym celem Spotkań Aktorskich Osób Niepełnosprawnych jest stymulowanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych i artystycznych młodych, dorosłych osób niepełnosprawnych. Szczególnie istotne jest tutaj promowanie działań scenicznych, teatralnych, filmowych i muzycznych.

Przez promowanie ich twórczości, takie spotkania mają na celu nie tylko podniesienie rangi ich twórczości, ale przede wszystkim wykreowanie pozytywnego obrazu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i pogłębienie więzi społecznych.