Specjalistyczne badania parkingowe przeprowadzane w Rudzie Śląskiej na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) zleciła wykonanie badań parkingowych w Rudzie Śląskiej. W tych studiach, specjalnie do tego celu wyposażone pojazdy będą skanować i liczyć zaparkowane samochody na miejskich ulicach i parkingach, koncentrując się głównie na centralnej części miasta. Druga faza tych badań rozpocznie się 5 grudnia.

Celem tych badań, prowadzonych przez GZM, jest opracowanie jednolitej polityki parkingowej. Przez cały dzień badawczy, specjalne pojazdy będą co godzinę przekraczać granice centrum miasta, fotografując i zliczając zaparkowane samochody w różnych miejscach. Badania nie zostaną przerwane nawet po zmroku. Z zebranych danych zostaną następnie wyliczone wskaźniki dotyczące parkowania. Analiza w tym roku obejmuje również Bytom, Chorzów, Gliwice i Tarnowskie Góry.

Po zakończeniu pomiarów parkingowych, planowane są badania społeczne. Nad całym procesem czuwa Metropolitalny zespół ds. spójnej polityki parkingowej, w którego skład wchodzi przedstawiciel Rudy Śląskiej. Prezydent miasta, Michał Pierończyk, wyraził nadzieję, że wyniki i wnioski z badań, a także rekomendacje zespołu, będą przydatne w porządkowaniu parkowania w Nowym Bytomiu.

Badania te są częścią projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który od zeszłego roku ma na celu stworzenie spójnej polityki parkingowej w miastach. W tym celu powołano Metropolitalny zespół ds. spójnej polityki parkingowej, składający się z urzędników z 10 miast – pracowników urzędów miejskich i zarządów dróg. Po przeprowadzeniu pomiarów parkingowych przez firmę zewnętrzną, zespół przeprowadzi badania społeczne wśród mieszkańców, przedsiębiorców i klientów lokali usługowych w miastach.

Badania parkingowe przeprowadzane są od 14 listopada do 7 grudnia. Wykonują je specjalne pojazdy tylko w dni robocze, ale dla Gliwic zaplanowano dodatkowo jeden dzień sobotni. Badania w Gliwicach odbędą się 14, 15, 18, 21 i 22 listopada, natomiast w Tarnowskich Górach – 14, 15, 28 i 29 listopada. W Chorzowie i Rudzie Śląskiej badania zaplanowano na 23 listopada i 5 grudnia, a w Bytomiu – 6 i 7 grudnia.

Na podstawie zebranych danych zostaną wyliczone wskaźniki parkingowe, takie jak stopień zapełnienia miejsc parkingowych czy rotacja pojazdów. Zostaną również przeprowadzone analizy mające na celu ustalenie, czy na danym parkingu parkują głównie mieszkańcy okolicy, czy raczej osoby przyjeżdżające do pracy, sklepów lub usług – wyjaśnia Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w GZM.

Pomimo trwających inwestycji infrastrukturalnych, planuje się także przeprowadzenie badań parkingowych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Zabrzu. Tam jednak badania zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Łącznie, w ramach badań prowadzonych przez GZM, przeanalizowana zostanie przestrzeń wzdłuż około 300 kilometrów ulic.