Finalizacja budowy 52 mieszkań komunalnych z podziemnymi garażami i strefą rekreacyjną w Rudzie Śląskiej

Rozpoczęta na początku 2022 roku budowa kompleksu mieszkań komunalnych położonych przy ulicy Bankowej w Rudzie Śląskiej dobiegła końca. Można już zaliczyć do wykonanych prac konstrukcyjnych, pozostały jedynie czynności dotyczące obsadzenia roślin oraz urządzenia miejsc przeznaczonych do zabawy dla dzieci.

Projekt zakładał powstanie dwóch wielorodzinnych budynków, które razem oferują 52 mieszkania. Dodatkowo, inwestycja przewidywała realizację podziemnych garaży i przestrzeni zaprojektowanej do rekreacji.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi około 21,3 milionów złotych. Więcej niż połowę tej sumy, ponad 11 milionów, finansowano za pomocą bezzwrotnej dotacji od Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Kolejne ponad milion złotych uzyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki zostały zagwarantowane z budżetu miasta – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudzkiego miasta.

Budynki mają identyczną konstrukcję i składają się z 26 mieszkań każdy. Zaprojektowano je na terenie o powierzchni przekraczającej 3,3 tysiąca metrów kwadratowych, a między nimi znajduje się strefa rekreacyjna. W pomieszczeniach podziemnych, oprócz garaży miejsca znalazły też rowerownie, pomieszczenia techniczne oraz specjalne miejsce na odpady – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Wszystkie lokale są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zaprojektowanymi na poziomie gruntu głównymi wejściami. Dostęp do kondygnacji podziemnych zapewniają windy, a w każdym z budynków jedno mieszkanie zostało specjalnie przystosowane dla osób na wózku inwalidzkim.

Przestrzeń rekreacyjna pomiędzy budynkami jest umiejscowiona na dachu porośniętym trawą garaży podziemnych i wyposażona w latarnie, ławki oraz stojaki na rowery. Planowane jest również zazielenienie wybranych części budynków. Prace te rozpoczną się wraz z nadejściem wiosny.