Dyskusje i konsultacje nad nowym planem przekształcenia przestrzeni południowej Ruda Śląska

Obecnie trwają intensywne prace związane z tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Element ten ma obejmować południową część Ruda Śląska, której północna granica jest ograniczona autostradą A4. Dokument nosi tytuł „Ruda Śląska – POŁUDNIE” i zawiera prognozę wpływu na środowisko.

Plan ten został udostępniony do publicznego oglądania, dając mieszkańcom możliwość zapoznania się z nim. Można to zrobić do 16 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta, dokładniej w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Istnieje również alternatywa dla tych, którzy wolą korzystać ze źródeł online – dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, podczas którego będzie można podjąć dyskusję na temat założeń zawartych w projekcie, zaplanowano na 16 listopada 2023 roku. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.