Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej: Przebudowa Wielkiego Pieca Huty "Pokój" coraz bliżej realizacji

Planowana inwestycja o wartości prawie 100 milionów złotych w Rudzie Śląskiej jest coraz bliżej swojego oficjalnego rozpoczęcia. W ramach projektu przewidziana jest kompleksowa renowacja i rozbudowa zespołu budynków Wielkiego Pieca, znajdującego się na terenie Huty „Pokój”. Planowane jest także odpowiednie zagospodarowanie otaczających go terenów.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższego tygodnia zostanie podpisana umowa dofinansowująca tę wielkoskalową przebudowę. Prace przekształcą teren Wielkiego Pieca w nowoczesne Centrum Transformacji, które będzie kosztować około 100 milionów złotych. Z tej okazji 27 lutego odbył się specjalny briefing prasowy z udziałem Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Michała Pierończyka, a także jego zastępcy – Jacka Morka i wiceprezesa Funduszu Górnośląskiego – Krzysztofa Mejera.

W trakcie spotkania Prezydent Ruda Śląska, Michał Pierończyk, podkreślił znaczenie inwestycji dla tego miasta i jego dziedzictwa przemysłowego. Wyraził swoje przekonanie, że projekty takie jak ten są niezbędne dla ochrony przemysłowego dziedzictwa regionu i dla poprawy wizerunku Ruda Śląskiej.

Plan renowacji Wielkiego Pieca, który zwyciężył konkurs w 2019 roku, obejmuje stworzenie platformy widokowej, ścieżki dydaktycznej, adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne oraz wybudowanie nowego obiektu „zawieszonego” w powietrzu. Obiekt ten będzie pełnił wiele funkcji, m.in. ekspozycyjnych, wystawowych oraz gastronomicznych. Dodatkowo do planów należy budowa „zielonego dachu”, który zwiększy biologicznie czynną powierzchnię i pomaga w retencji wód deszczowych. Istniejąca rampa kolejowa zostanie przebudowana na biurowiec. Projekt przewiduje także plac zabaw inspirowany tradycją hutniczą, ogród edukacyjny oraz parking i inne obiekty małej architektury. Prace mają potrwać do końca 2026 roku.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski, wyraził swoją radość z możliwości wzięcia udziału w tym projekcie. Podkreślił znaczenie dziedzictwa przemysłowego dla regionu, a także wartość transformacji starych obiektów przemysłowych w nowoczesne centra edukacyjne i kulturalne.

Całość inwestycji będzie kosztować prawie 100 milionów złotych, a wsparcie finansowe pochodzić będzie z różnych źródeł: puli dofinansowania wynoszącej ponad 66 milionów złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, około 9,5 miliona złotych z budżetu państwa oraz ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.