Metamorfoza wielkiego pieca w Rudzie Śląskiej: Przestrzeń dla kultury, edukacji i rekreacji za 100 milionów złotych

Industriany gigant – wielki piec Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej – zostanie przekształcony w zmodernizowaną przestrzeń służącą społeczności. Inwestycja, planowana na bliskie 100 milionów złotych, przewiduje stworzenie platformy widokowej, ścieżki dydaktycznej i powietrznego budynku wystawowego. Planowane jest również miejsce do odpoczynku i gastronomii, plac zabaw oraz ogrod edukacyjny. Cała ta infrastruktura zajmie teren samego pieca oraz przyległe do niego obszary.

Idea zagospodarowania wielkiego pieca ma swoje korzenie jeszcze za prezydentury Grażyny Dziedzic. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną, zdobył wysokie punkty i po długotrwałym procesie udało się zakończyć wszystkie formalności. Kluczowe było zdobycie dużego dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego – aż 76 milionów złotych.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, podkreślał ważność projektu zarówno dla zachowania dziedzictwa, jak i przyciągnięcia turystów do Rudy Śląskiej. Mówił o skomplikowanej naturze projektu, ale był przekonany, że efekt końcowy będzie fantastyczny i przyniesie nowe życie do miasta. Wielki piec, który niegdyś dawał miejsca pracy, stanie się symbolem nadziei na zmianę.

Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, wyraził determinację w przeprowadzeniu projektu, mającego odmienić oblicze Nowego Bytomia. Przyznaje, że piec powinien stać się symbolem miasta oraz miejscem, gdzie ludzie mogą doświadczyć jego przemysłowego dziedzictwa. W planach jest także utworzenie centrum kompetencji pomagającego w procesie przekwalifikowania osób związanych z przemysłem.

Wielki piec Huty „Pokój” został wpisany na listę zabytków w 2012 roku i przejęty przez miasto w 2018 roku. Od tamtej pory rozważano różne możliwości jego wykorzystania. Krzysztof Mejer, były wiceprezydent Rudy Śląskiej, podkreśla unikalność miejsca i fakt, że zostanie ono odnowione dłużej niż było budowane – aż do końca roku 2026.

Cały proces wymagał załatwienia wielu formalności, w tym zakupu terenów otaczających piec. Nieruchomości te były obciążone hipoteką, co wydłużało procedury o wiele miesięcy. Mimo to, dzięki odważnej decyzji marszałka i jego zespołu, projekt będzie mógł zostać zrealizowany.