Wsparcie finansowe dla sportu w Rudzie Śląskiej – 3,4 mln zł dla klubów i stowarzyszeń sportowych

Z radością informujemy, że w Rudzie Śląskiej nastąpiło wsparcie finansowe dla miejscowego sportu. Kluby oraz stowarzyszenia sportowe otrzymają łączną sumę 3,4 mln złotych, które zostaną przeznaczone na promocję i rozwijanie kultury fizycznej. Dwa dni temu miało miejsce podpisanie 53 umów z reprezentantami tych organizacji.

Za decyzję o przyznaniu poszczególnych kwot odpowiadały określone kryteria. Wzięto pod uwagę różne aspekty, takie jak liczba zawodników należących do danego klubu, ich osiągnięcia sportowe, poziom środków pozyskanych z innych źródeł oraz stan posiadanej lub dzierżawionej bazy sportowej. Ostatecznie, w roku 2024 rudański sport otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 3,5 miliona złotych.

Michał Pierończyk wyraził nadzieję, że wypracowane z Radą Sportu oraz innymi przedstawicielami środowiska sportowego zasady dotyczące przyznawania środków pozwolą na zabezpieczenie najbardziej priorytetowych potrzeb. Ma on również nadzieję, że dofinansowanie to zapewni rozwój wszystkich dyscyplin i konkurencji sportowych funkcjonujących w Rudzie Śląskiej. Wyraził swoje uznanie dla zaangażowania i merytorycznej dyskusji na ten temat.

Pod koniec stycznia 2024 roku rozstrzygnięto konkurs na wsparcie działań związanych z kulturą fizyczną. Z ogólnej kwoty, ponad 2,5 miliona złotych miasto przeznaczyło na szkolenie młodych sportowców.

Wśród klubów i stowarzyszeń sportowych działających w Rudzie Śląskiej, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży, największe dofinansowanie otrzymały: Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice (200 tys. zł), Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska (160 tys. zł), Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska oraz Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb” (po 150 tys. zł).

Na pierwsze półrocze 2024 roku przeznaczono 350 tysięcy złotych na szkolenia grup seniorskich. Najwięcej otrzymały takie jednostki jak: Klub Sportowy „Zgoda”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” (drużyna kobiet), Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” (futsal), Klub Sportowy „Rugby” czy Zapaśniczy Klub Sportowy „ Slavia”.

W maju 2024 roku planowane jest ogłoszenie drugiego etapu konkursu. Ponadto, w ramach rozstrzygniętego konkursu, 240 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na dofinansowanie organizacji imprez sportowych oraz na udział w zawodach. W tym kontekście najwięcej środków, a dokładnie 38 tysięcy złotych, zostanie przeznaczone na organizację Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego.

Dodatkowo, warto wspomnieć, że tegoroczny budżet miasta przewiduje kwotę 150 tysięcy złotych na nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów.