Zamknięcie Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej

Począwszy od kwietnia 2023 roku, Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przestał działać. Wynikało to z trudności, jakie placówka miała z pozyskaniem specjalistów w tej dziedzinie, co ostatecznie doprowadziło do zawieszenia działalności oddziału. Pomimo licznych prób poprawy sytuacji, nie doszło do żadnych zmian, co skutkowało finalnym zamknięciem Oddziału Otolaryngologicznego na koniec października tego roku.

Problemy związane z niedoborem personelu w rudzkim szpitalu były już wcześniej tematem publicznej dyskusji. Brak kwalifikowanego personelu medycznego doprowadził do tymczasowego zawieszenia działalności oddziału 22 kwietnia. Niestety, mimo wielu wysiłków, problem nie został rozwiązany, co ostatecznie doprowadziło do całkowitego zamknięcia oddziału dnia 31 października 2023 roku.

„Zarówno my, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, pracowaliśmy niestrudzenie od chwili zawieszenia działalności Oddziału Otolaryngologicznego w kwietniu, prowadząc liczne rozmowy i starając się przyciągnąć odpowiedni personel medyczny. Niestety, pomimo naszych usilnych starań, nie udało nam się zebrać wystarczającej ilości kwalifikowanego personelu, aby wznowić działalność oddziału. Z żalem musimy więc poinformować, że dnia 31 października 2023 roku podjęliśmy decyzję o zamknięciu oddziału w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia.”, – możemy przeczytać w oświadczeniu wydanym przez szpital.

Mimo zamknięcia Oddziału Otolaryngologicznego, pacjenci wciąż będą mogli korzystać z usług Poradni Otolaryngologicznej działającej przy szpitalu.