Przyszłość Domu Pomocy Społecznej w Kochłowicach niepewna

W ostatnim czasie narosły obawy dotyczące przyszłości Domu Pomocy Społecznej (DPS) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Kochłowicach. Powszechnie stało się wiadome, iż Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza nie ma zamiaru uczestniczyć w konkursie na prowadzenie tej instytucji. Ostateczna decyzja w tej sprawie ze strony miasta została już podjęta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Annę Krzysteczko, wiceprezydent miasta, rozmowy pomiędzy władzami Rud a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza zakończyły się sukcesem. W rezultacie, DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Kochłowicach nie zostanie zamknięty pod koniec tego roku!

Niezależnie od powyższego, Rafał Wypior, radny miejski, upublicznił wiadomość o tym, że Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza zdecydowało się na niewzięcie udziału w konkursie na prowadzenie DPS w Kochłowicach. Z informacji wynika, że decyzja ta wynika z trudnej sytuacji finansowej zgromadzenia i „problemów personalnych”.

Wiceprezydent Anna Krzysteczko potwierdziła powyższą informację, dodając jednocześnie, że planowane są negocjacje w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Zaznaczyła także, że środki na utrzymanie DPS w Kochłowicach zostały już uwzględnione w projekcie budżetu miasta.