Zagrożenia w Twoim sąsiedztwie? Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od lat obywatele korzystają z narzędzia znakomicie wpływającego na poprawę bezpieczeństwa w ich lokalnej społeczności, jest nim Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ta interaktywna mapa, pełniąca rolę platformy komunikacyjnej pomiędzy społeczeństwem a Policją, pozwala na świadome i efektywne informowanie o obszarach, które stwarzają potencjalne zagrożenia dla mieszkańców. Możemy dzięki niej aktywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu. Dodatkowo, Policja wskazuje na łatwość kontaktu ze środowiskowym posterunkiem lub bezpośrednio z odpowiedzialnym za nasz rejon dzielnicowym, co jest możliwe za pośrednictwem funkcji Moja Komenda.

W całej Polsce Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna i aktywnie wykorzystywana od 2016 roku. Wielu obywateli docenia jej praktyczność jako kanału wymiany informacji między mieszkańcami a służbami porządkowymi. Policja podkreśla, że jedną z jej kluczowych misji jest powiązanie oczekiwań społeczności lokalnych z realnymi działaniami, skierowanymi na eliminację wykrytych zagrożeń. KMZB integruje również informacje zebrane przez Policję na podstawie analiz statystycznych, zgłoszeń od innych instytucji oraz wyników badań opinii publicznej.

Cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to przede wszystkim sprzyjanie poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez zaangażowanie obywateli w działania Policji. Drugim celem jest dostosowanie struktur organizacyjnych i działań Policji do zgłaszanych przez społeczeństwo zagrożeń. Ostatnią, ale nie mniej ważną rolą KMZB jest bycie platformą umożliwiającą wymianę informacji o zagrożeniach pomiędzy mieszkańcami a Policją.