Wielki Piec Huty "Pokój" w Rudzie Śląskiej przejdzie rewitalizację za 75,6 mln złotych

Do Rudy Śląskiej trafi ponad 75,6 mln złotych z nowego pakietu środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Pieniądze te będą przeznaczone na rewitalizację Wielkiego Pieca Huty „Pokój”.

Łączny koszt inwestycji wynosi blisko 100 mln złotych. Dofinansowanie pozwoli miastu na realizację koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca, która zwyciężyła w konkursie przeprowadzonym w 2019 roku. Innowacyjny projekt przewiduje zbudowanie nowego budynku głównego na miejscu istniejącej hali lejniczej, która była integralną częścią struktury Wielkiego Pieca.

Nowoczesny budynek ma być wyposażony w ruchome schody nawiązujące do transportu technologicznego w Wielkim Piecu. Obiekt będzie podzielony na strefy: informacyjną z kasami, wejściową, do odpoczynku i spotkań oraz ekspozycji i wejścia do struktury Wielkiego Pieca. Charakterystycznym elementem nowego budynku będzie zielony dach, który umożliwi zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej, retencję wód deszczowych i ochronę termiczną. Pod budynkiem przewidziano także plac zabaw nawiązujący do hutniczej tradycji.

Miłośnicy przemysłowego dziedzictwa będą mogli zwiedzać zrewitalizowaną konstrukcję Wielkiego Pieca. Ścieżka zwiedzania poprowadzi ich przez podesty, a konstrukcja zostanie udostępniona jako wieża widokowa z platformą. Dodatkowym atutem zwycięskiego projektu jest plan adaptacji budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne.

Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk, wyraził radość z faktu, że Wielki Piec zyska nowe funkcje. Wyraził nadzieję, że obiekt stanie się atrakcją nie tylko dla regionu, ale i dla całego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), do którego rudzki obiekt należy od 2020 roku.

Wielki Piec Hutniczy był częścią Huty „Pokój”, założonej w 1840 roku, która szybko stała się największym zakładem tego typu w okolicy. Pierwszą walcarkę blach na zimno uruchomił tam Tadeusz Sendzimir. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków na koniec 2012 roku. Miasto stało się formalnym właścicielem Wielkiego Pieca pod koniec 2018 roku, kiedy to doszło do zamiany nieruchomości ze spółką Stalmag.