Straż Pożarna i Policja łączą siły podczas ćwiczeń w Rudzie Śląskiej

W pierwszej połowie kwietnia, strażacy z Rudy Śląskiej przeprowadzili szereg ćwiczeń, skierowanych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczenia te miały również gościa specjalnego – asp.szt. Wojciecha Kulińskiego, dzielnicowego z rudzkiej jedynki. Jest to jasny sygnał, że policja jest otwarta na współpracę i pragnie brać udział w inicjatywach doskonalących koordynację między różnymi służbami ratowniczymi.

Celem tych ćwiczeń była poprawa umiejętności prowadzenia operacji ratowniczych podczas poważnych wypadków drogowych z licznymi ofiarami. Próbowano także ocenić mobilność oraz zdolność do efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami zawodowymi straży pożarnej i ochotniczą strażą pożarną działającą na terenie miasta. W scenariuszu symulowanego wypadku autobusowego uczestniczyli uczniowie klas mundurowych z orzegowskiego liceum.

Ćwiczenia takie są nieocenione dla testowania skuteczności koordynacji oraz przepływu informacji między służbami, które codziennie współpracują przy likwidowaniu skutków wypadków drogowych. Wymiana doświadczeń ze strażakami pozwoliła policjantom na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, które mogą być potem wykorzystywane przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.