Spotkanie władz Rudzkiego Urzędu Miasta z mieszkańcami dzielnicy Halemba – omówienie problemów i planów na przyszłość

Ruda Śląska była gospodarzem burzliwych, ale niezbędnych rozmów pomiędzy swoimi mieszkańcami a władzami miasta. Prezydent Miasta, Michał Pierończyk, spotkał się z obywatelami Halemby, aby dyskutować o kierunku, w którym zmierza ich dzielnica. Omawiane były m.in. problemy lokalne, które mają wpływ na codzienne życie społeczności.

Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na temat spraw, które najbardziej ich dotykają. Rozmowy koncentrowały się na różnicach kwestiach odnoszących się do zarządzania dzielnicą. Zwrócono uwagę na problem powstających zalewisk i stan techniczny wiaduktu znajdującego się przy ulicy Orzeszkowej. Ponadto, poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji lasów przez Lasy Państwowe, potrzeby remontu miejscowych dróg oraz intensywnego ruchu ciężarówek.

W nadchodzącym roku 2024 zaplanowano kolejne spotkania z mieszkańcami. Już 14 marca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 27 przy ulicy Zamenhofa odbędzie się spotkanie, na którym kontynuowane będą rozmowy dotyczące Halemby. Celem spotkań jest dążenie do poprawy jakości życia w tej części Rudej Śląskiej. Kolejne planowane terminy obejmują: 18 marca o godzinie 17:00, spotkanie dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia w Śląskim Teatrze Impresaryjnym przy ulicy Piotra Niedurnego 69 oraz 20 marca o godzinie 17:00 dla mieszkańców Bykowiny w Szkole Podstawowej nr 23 przy ulicy 11 Listopada 15.