Spór o przystanek: mieszkańcy Wirek apelują o jego likwidację

Grupę obywateli z dzielnicy Wirek skłoniły do działania niepokojące warunki w okolicy przystanku „Wirek Stadion”. Zdecydowali się wystosować prośbę do lokalnych urzędników o rozważenie likwidacji tego przystanku i przeniesienie ruchu na sąsiedni przystanek „Wirek Kościół”. Wskazywali na niedostateczne oświetlenie w pobliżu „Wirek Stadion”, co ich zdaniem powoduje, że jest to miejsce potencjalnie niebezpieczne. Pragną, aby miejsce docelowe pasażerów zostało przeniesione na lepiej oświetlony i bezpieczniejszy przystanek „Wirek Kościół”.

Ten pomysł, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwiłby według nich także przesiadki pasażerom w przypadku odwołania kursu. Uznają, że przystanek „Wirek Kościół” jest położony w bardziej korzystnej strefie, co mogłoby przynieść ulgę zarówno dla pasażerów, jak i kierowców. Ich nadzieja polega na tym, że zmiana będzie korzystna dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

W odpowiedzi na ich apele, dziennikarze z Ruda Śląska skierowali pytania do Urzędu Miasta. Chcieli dowiedzieć się, jak władze miasta oceniają te sugestie. Na prośbę mieszkańców odpowiedział Wiceprezydent Jacek Morek, który wyraził wątpliwości co do praktyczności proponowanego rozwiązania.

Wiceprezydent Morek nie popiera pomysłu likwidacji przystanku „Ruda Śląska – Wirek Stadion” i przeniesienia całej komunikacji na przystanek „Ruda Śląska- Wirek Kościół”. Tłumaczy, że taka zmiana byłaby niewskazana, ponieważ znacznie utrudniłaby dojazd pasażerom korzystającym z transportu publicznego z innych części dzielnicy Wirek. Przekonuje, że obecne rozmieszczenie przystanków jest dostosowane do potrzeb mieszkańców różnych obszarów dzielnicy.