Ruda Śląska uzyskuje wsparcie finansowe na trzy kluczowe projekty inwestycyjne

Dzięki rozstrzygnięciu ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, miasto Ruda Śląska otrzyma finansowe wsparcie w wysokości 40 milionów złotych. Środki te zostaną podzielone i wykorzystane do realizacji trzech różnorodnych projektów. Największą część, tj. 30 milionów złotych, przeznacza się na renowację układu ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin. Dodatkowo, 8 milionów złotych zostanie zaangażowane w rewitalizację oraz restaurację budynku dawnej straży pożarnej szybu „Franciszek”. Ostatni z projektów, który jest objęty dofinansowaniem, to modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, na co przeznaczono 2 miliony złotych.

W ramach planów modernizacyjnych ulic Dworcowej, Asfaltowej i Drogi do Lipin przewiduje się liczne działania infrastrukturalne. Miasto już posiada kompletną dokumentację dla tego projektu, który zakłada budowę systemu kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowych oraz wagi do ważenia pojazdów ciężarowych. Ponadto, planuje się zwiększyć nośność dróg w tym obszarze poprzez wymianę warstwy podbudowy i nawierzchni drogowej.

Kolejne 8 milionów złotych zostanie wykorzystane na odnowienie i adaptację Szybu Franciszek do nowych funkcji. Warto przypomnieć, że ten obiekt zdobył zwycięstwo w konkursie Fundacji Most The Most, co zapewniło miastu dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych na prace renowacyjne. Docelowo, szyb Franciszek będzie domem dla stałej ekspozycji opowiadającej historię dzielnicy Ruda oraz samego Szybu. Wśród wystawionych eksponatów znajdzie się „izba kapelmajstra” – miejsce dedykowane upamiętnieniu muzycznej i śpiewackiej tradycji, która jest niezwykle bogata w Rudzie Śląskiej. Izba będzie także miejscem prezentacji tradycyjnych instrumentów charakterystycznych dla kultury Górnego Śląska oraz służyła jako sala prób dla orkiestr dętych i zespołów śpiewaczych promujących pieśni śląskie.