Renowacja systemu odwadniającego w Halembie, Ruda Śląska, zakończona pomyślnie!

Przekształcenie systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej dobiegło końca. Zakres projektu obejmował kilka ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 21,3 milionów złotych. Prace te stanowią część szerszego projektu zatytułowanego „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu”. Na sfinansowanie tej inicjatywy miasto uzyskało ponad 27 milionów złotych z funduszy unijnych.

Michał Pierończyk, Prezydent Rudy Śląskiej, uważa, że prace nad modernizacją sieci kanalizacyjnej przy ulicy Solidarności to jedna z najistotniejszych inwestycji w dzielnicy Halemba. Wskazał na to, że poprzednia infrastruktura była już zużyta i nie zapewniała odpowiedniej funkcjonalności. To stwarzało zagrożenie dla infrastruktury drogowej na tym obszarze.

Prezydent Pierończyk przyznaje, że przeprowadzenie takiej inwestycji w centralnym punkcie dużego osiedla mogło wiązać się z pewnymi trudnościami dla mieszkańców, wynikającymi głównie z utrudnień w korzystaniu z dróg i chodników.

Woda odprowadzana z tego obszaru do rzeki Kłodnicy pochodziła głównie z terenów o intensywnej zabudowie wielorodzinnej. Były to głównie wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg, chodników, parkingów, dachów budynków oraz terenów zielonych. Niestety, zawierały one różnego rodzaju zanieczyszczenia takie jak piasek, żwir, kamienie, liście, śmieci uliczne, a także resztki paliw, olejów i opon.
Dlatego też na końcu systemu odwadniającego, przed wprowadzeniem wody do rzeki, zamontowano specjalne separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki tej innowacji jakość wypuszczanej do rzeki wody będzie spełniać obowiązujące normy. Dodatkowo ulepszono także wyloty kanalizacyjne, które teraz mają większą średnicę i poprawione nachylenie. W sumie przebudowano ponad 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycja objęła również 189 studni i 121 wpustów.