Rekordowa kwota 3 milionów złotych zostanie przekazana dla klubów w Rudzie Śląskiej z miejskiego budżetu

Początek roku to czas podsumowań i planowania. Miasta nie są wyjątkiem. W Centrum Dowodzenia Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie mające na celu omówienie efektów pracy korpusu policyjnego w 2023 roku oraz ustalenie kierunków działania na nadchodzący rok. Spotkanie zgromadziło wielu wpływowych gości, w tym Prezydenta Rudy Śląskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej, dyrektorów rudzkiej komendy, szefów komisariatów, naczelników wydziałów oraz licznych gości specjalnych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, Prokurator Rejonowy Katarzyna Preidl, Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierz Myszur, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Kita o stopniu młodszego brygadiera, Komendant Straży Miejskiej Marek Partuś, Komendant rudzkiej Placówki Straży Granicznej podpułkownik SG Tomasz Muszyński oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w rudzkim magistracie, Roman Dymek. Rozpoczęcie konferencji zainicjował młodszy inspektor Dawid Gil, który jest szefem rudzkiego garnizonu Policji. Podczas swojej prezentacji przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zatrudnienia w strukturze policyjnej, informacje na temat funduszy pozyskanych przez jednostkę, a także szczegółowe dane na temat działek przekazanych przez miasto na potrzeby policji i środków przeznaczonych na zakup nowych radiowozów. Przedstawiono również podsumowanie pracy rudzkich policjantów za miniony rok.

Właściwa ocena pracy rudzkich policjantów za ubiegły rok to przede wszystkim uznania dla intensywnych działań prewencyjnych i kryminalnych. Wielkim powodem do optymizmu dla mieszkańców Rudy Śląskiej jest obserwowany spadek liczby przestępstw kryminalnych. Można to przypisać różnym czynnikom, takim jak skuteczniejsza prewencja czy większa liczba patroli drogowych. Dane z ubiegłego roku pokazują również mniejszą liczbę wypadków drogowych i ofiar tych wypadków.