Postępy w remoncie pętli tramwajowej Chebzie – aktualizacja na dzień dzisiejszy

Od początku października tego roku, firma Tramwaje Śląskie zabrała się za gruntowne modernizacje pętli tramwajowej w Chebziu. Projekt o nazwie „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej – etap II” zakłada kompleksową przebudowę nie tylko samej pętli, ale także odcinka torowiska prowadzącego do wiaduktu kolejowego, tam gdzie kończy się już przebudowany fragment toru od strony ronda Paweł.

W ramach inwestycji, cały torowy układ pętli, liczący około 1350 metrów toru pojedynczego, zostanie zmodernizowany. Poza tym, przewidziana jest także przebudowa przejazdów torowo-drogowych, chodników oraz przejść dla pieszych. Planowany jest również remont peronów przystankowych dla tramwajów oraz przystankowych wiat. To jednak nie wszystko – przebudowana zostanie także sieć trakcyjna oraz oświetlenie terenu pętli. Dodatkowo planowana jest budowa przepompowni i połączenie jej z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.

Nowy układ torowy będzie zaopatrzony w system smarowania szyn, a także w rozjazdy i sygnalizację świetlną, która uwzględnia priorytet tramwajów. Wszystko to dopełnią nowe słupy, na których zostanie zawieszona sieć trakcyjna. Zmodernizowany zostanie także układ zasilania oraz oświetlenie terenu pętli.

Nie udało się jednak dotrzymać pierwotnego harmonogramu prac ze względu na warunki atmosferyczne. Obecnie wykonuje się prace związane z przebudową kabli energetycznych, odwodnieniem torowiska oraz tworzeniem warstw konstrukcyjnych pod nowe torowisko. Jak poinformował rzecznik Spółki Tramwaje Śląskie, Andrzej Zowada, wcześniej zdemontowano już starą infrastrukturę, przeprowadzono prace ziemne oraz usunięto drzewa zakwalifikowane do usunięcia.

Z powodu wprowadzanych zmian, doszło do modyfikacji rozkładu oraz lokalizacji przystanków dla linii tramwajowej nr 9. Od 5 października obowiązuje nowy plan trasy dla tej linii na odcinku Chorzów Rynek – Chebzie Pętla. W tym celu utworzono tymczasowy przystanek na wiadukcie nad DTŚ. Wprowadzono także kursy dla linii tramwajowej numer 29 na trasie Bytom Pl. Sikorskiego – Chebzie Pętla, z przystankiem tymczasowym między zjazdem z DTŚ a wiaduktem kolejowym, przez Szombierki i Godulę.

Według informacji przekazanych przez rzecznika Spółki Tramwaje Śląskie, zmiany w organizacji ruchu tramwajowego będą obowiązywały przez cały okres remontu. Umowna data zakończenia prac to 16 lutego 2024 roku, jednak ze względu na warunki atmosferyczne ta data może ulec zmianie.