Pomoc finansowa o wartości 698 tys. złotych w planach Rady Miasta Rudy Śląskiej na rok 2024 dla zwierząt bezdomnych

Władze Rudy Śląskiej zobowiązały się do wyasygnowania prawie 698 tys. złotych na wsparcie zwierząt bezpańskich na przestrzeni roku 2024. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta” został przyjęty przez Rudzką Radę Miasta podczas sesji, która odbyła się tydzień temu. Kluczowe cele programu obejmują gwarancje schronienia i odpowiedniej opieki dla psów i kotów, ich obowiązkowe sterylizacje lub kastracje oraz działania mające na celu znalezienie im nowych domów. W realizację tych celów zaangażowane zostanie rudzkie schronisko, które otrzyma niemalże 647 tys. złotych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wsparcie innych organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

Planowany do realizacji program będzie wprowadzany w życie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, które mieści się przy ulicy Bujoczka w dzielnicy Ruda. W rolach jakie pełni ta organizacja widnieją takie obowiązki jak prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod kątem występowania zwierząt bezdomnych, ich odławianie i przewożenie do schroniska. Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej, Beata Drzymała-Kubiniok, wylicza jako przyczyny problemu bezdomności zwierząt m.in. porzucanie przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki, łatwość pozyskiwania zwierząt, modę na konkretne rasy oraz brak edukacji społecznej dotyczącej zapobiegania bezdomności.

Omawiany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta” obejmuje takie kwestie jak zapewnienie schronienia dla zwierząt, regulacje związane ze sterylizacją i kastracją, opiekę nad kotami żyjącymi na wolności i ich dokarmianie, odławianie zwierząt bezdomnych, 24-godzinną opiekę weterynaryjną w przypadku incydentów drogowych z ich udziałem, eutanazję ślepych miotów czy znakowanie zwierząt. Regulacje dotyczące adopcji również są częścią tego programu. Na realizację tych zadań w roku 2024 przeznaczona zostanie kwota dokładnie 646 800 złotych. W roku bieżącym kwota ta wynosiła 644 800 tys. złotych. Przyjmowanie takiego programu co roku jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt.