Podsumowanie realizacji projektu "Śląskie Digitarium"

W dniu 21 września, który był czwartkiem, odbyło się spotkanie mające na celu przedstawienie wyników zapoczątkowanego wcześniej projektu pod patronatem czterech śląskich instytucji kultury. Projekt ten nosił nazwę „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” i był współtworzony przez Bibliotekę Śląską, Instytucję Filmową „Silesia Film”, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – wszystkie zlokalizowane w Katowicach, a również przez Operę Śląską w Bytomiu.

Projekt miał na celu stworzenie kompleksowego systemu techniczno-organizacyjnego, który pozwoli na ciągłe tworzenie i efektywne prezentowanie cyfrowych zasobów instytucji kulturalnych, edukacyjnych oraz naukowych na terenie całego województwa śląskiego. Została ustanowiona nowa oraz zmodernizowana istniejąca infrastruktura do procesów takich jak digitalizacja, archiwizacja i sieciowa prezentacja dziedzictwa kultury.

Jako część projektu powołane zostało także Mobilne Centrum Digitalizacji, będące pojazdem wyposażonym w specjalistyczne urządzenia do digitalizacji różnych obiektów. Centrum to stanowiło kluczowy element projektu, umożliwiając skanowanie obiektów kultury na terenie całego województwa. W ramach działań projektu uwzględniono nie tylko materialne obiekty zasobów instytucji kultury, ale także prywatne kolekcje dokumentów, obiekty architektoniczne oraz relacje świadków historii, które można zapisać i udostępnić jedynie na poziomie lokalnym.