Podsumowanie działań "Bezpieczny pieszy" przeprowadzonych przez rudzką policję

W Rudzie Śląskiej, lokalna służba policyjna zorganizowała działań o nazwie „Bezpieczny pieszy”. Przebiegały one w czwartek i były kolejnym elementem edukacyjno-kontrolnym skierowanym do kierowców oraz pieszych. Celem było zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowania na drodze, sprawdzanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także uświadamianie o konsekwencjach ich łamania. W trakcie tych działań, funkcjonariusze zauważyli 78 wykroczeń, w tym 18 popełnionych przez osoby poruszające się na piechotę.

Założeniem akcji „Bezpieczny pieszy” było wykorzystanie Ruchomego Stanowiska Dowodzenia, czyli pojazdu specjalistycznego, którego zadaniem jest rejestrowanie wykroczeń. Policjanci z Rudzkiej komendy udało się wykryć 18 naruszeń przepisów przez pieszych. Najczęstszymi z nich były przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu oraz ignorowanie czerwonego światła na sygnalizatorze.

Jednak to nie tylko piesi byli pod lupą funkcjonariuszy. Policjanci zarejestrowali również 60 wykroczeń popełnionych przez kierowców. Najwięcej, bo aż 39, dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze przejść dla pieszych.

Wśród zarejestrowanych wykroczeń nie mogło zabraknąć tych najbardziej poważnych – wyprzedzania innego pojazdu przed i na przejściu dla pieszych. Tego rodzaju naruszenia zanotowano aż 14.

Zachęcamy do przestrzegania przepisów ruchu drogowego! To nie tylko nasz obowiązek, ale także dbałość o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że w starciu pieszy z pojazdem to pieszy jest w gorszej sytuacji. Zachowajmy rozwagę i ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu drogowego!

Przypominamy, że kary za wykroczenia drogowe są surowe:
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych, przy recydywie – 3000 złotych;
złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 złotych, przy recydywie – 2000 złotych;
wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – 1500 złotych, przy recydywie – 3000 złotych;
niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z poszkodowanym – 1500 złotych, przy recydywie – 3000 złotych;
omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 złotych, przy recydywie – 3000 złotych.