Planowana przemiana stawu Kokotek i otaczającego go terenu

Położony na pograniczu dzielnic Chebzie i Ruda staw Kokotek, znany miłośnikom wędkarstwa i spacerów, może niebawem przemienić swe oblicze. Decyzje o planach związanych z jego zagospodarowaniem, które mają przyciągnąć jeszcze więcej osób do korzystania z tego miejsca, są coraz częściej podejmowane przez lokalne władze.

Przestrzeń wokół stawu Kokotek, który rozciąga się na obszarze 5 hektarów, jest popularnym miejscem zarówno dla rybaków, jak i harcerzy. Polski Związek Wędkarski sprawuje nad nim pieczę, co przekłada się na organizację różnych zawodów wędkarskich. Na powierzchni zbiornika odbywają się także regularne ćwiczenia ratownicze prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Władze miasta pragną uczynić tę okolicę jeszcze przyjemniejszą dla mieszkańców poprzez realizację nowych pomysłów na jej zagospodarowanie.

Michał Pierończyk zapowiada, że wstępne plany obejmują budowę nowego budynku, który będzie służył jako magazyn i szkutnia oraz przewiduje miejsce na spotkania i toaletę. W projekcie uwzględniono także utwardzenie części brzegowej, wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej i wyznaczenie strefy rekreacyjnej z ławkami, stołami i urządzeniami dla dzieci. Dodatkowo, przewiduje się wykonanie drogi dojazdowej do stawu.

Ścieżka rowerowa ma swoje początki przy Stacji Biblioteka w Chebziu, a kończy się w dzielnicy Ruda. Pierwsze prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia mają ruszyć najwcześniej w 2025 roku. Miasto planuje pozyskać fundusze na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy oraz skorzystać ze środków zawartych w unijnym programie Europejski Zielony Ład na lata 2021-2027 – mówi prezydent miasta.

Całkowity koszt tej inwestycji jest obecnie trudny do precyzyjnego oszacowania. Szacunkowa kwota będzie możliwa do określenia dopiero po finalnym ustaleniu zakresu prac.