Oszustwa na seniorach w Rudzie Śląskiej – szybka reakcja sąsiadki i policji uniemożliwiła wyłudzenie pieniędzy

W przeciągu dwóch ostatnich dni – poniedziałkowego wieczoru oraz nocy z poniedziałku na wtorek – Ruda Śląska została nawiedzona przez falę oszustw telefonicznych skierowanych przeciwko seniorom. Dzięki czujności jednej z sąsiadek i reakcji miejscowych funkcjonariuszy, nie doszło do przekazania oszczędności oszustom. Te incydenty podkreślają znaczenie współpracy między Policją, bankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, serwisami internetowymi a innymi instytucjami w walce z przestępczością wymierzoną w starsze osoby.

W poniedziałek, tuż przed godziną 22:00, telefon zadzwonił u starszej mieszkanki Halemby. Kobieta odebrała rozmowę od oszustki udającej jej synową, która poinformowała ją o rzekomym wypadku spowodowanym przez jej syna. Twierdziła, że syn potrącił ciężarną kobietę i zostanie osadzony w więzieniu, chyba że matka zapłaci za jego wolność. Fałszywa synowa zażądała kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przerażona starsza kobieta przygotowała pieniądze i udała się na spotkanie z mężczyzną, który miał je odebrać. W drodze do miejsca spotkania, poinformowała o całej sytuacji swoją sąsiadkę, która zrozumiała, że ma do czynienia z oszustwem i natychmiast wezwała policję.

Dzięki odpowiedzialnej reakcji sąsiadki, staruszka uniknęła utraty swoich oszczędności. Ta sama noc i następny dzień przyniosły jednak co najmniej pięć kolejnych prób oszustwa na seniorach w Rudzie Śląskiej. Na szczęście, żaden z nich nie uwierzył w opowieść o potrąceniu ciężarnej kobiety przez członka rodziny. Zwiększająca się czujność starszych osób oraz ich bliskich prowadzi do częstszych zatrzymań oszustów.

Policja podejmuje szeroko zakrojone działania profilaktyczne, w tym spotkania ze seniorami w klubach osiedlowych oraz współpracę z bankami i mediami. Bankowcy uczestniczą w szkoleniach skierowanych na wykrywanie oszustw na seniorach, a dziennikarze lokalni publikują apele policyjne. To wszystko sprawia, że większość starszych osób unika wpadania w sidła oszustów i zgłasza do Policji każdą próbę wyłudzenia od nich pieniędzy.

Aktywne działania Policji, banków, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych instytucji przyczyniają się do podnoszenia świadomości seniorów o zagrożeniach płynących z różnego rodzaju oszustw. To sprawia, że przestępcy coraz rzadziej udaje się wyłudzić pieniądze, a sami są ciągle na radarze organów ścigania. W całym kraju zdarza się coraz więcej przypadków zatrzymywania fałszywych wnuczków, policjantów czy lekarzy przez prawdziwych stróżów prawa. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.