Nowa odsłona drogowego krajobrazu: udoskonalone ulice Noblistów Śląskich, Siewnej i Reja

Rozpoczęte prace remontowe na ulicach Noblistów Śląskich w Bielszowicach oraz Siewnej i Reja w Kochłowicach znalazły swój finał. Całkowite koszty modernizacji wyniosły 4,5 miliona złotych, z czego niemal 1,5 miliona złotych udało się pozyskać dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Decyzję o odnowieniu ul. Noblistów Śląskich podjęto odnośnie odcinka o długości 270 metrów. W trakcie prac powstała nowa jezdnia, wybudowano chodniki oraz zapewniono zjazdy z posesji. Dodatkowo zrealizowano inwestycje w postaci kanalizacji deszczowej z dołączonym zbiornikiem retencyjnym, a także nowe oświetlenie. Ogólny koszt tych działań to 2,8 miliona złotych – ze wspomnianego wcześniej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano 642 tysiące złotych.

Kiedy przychodzi do mowy o ulicach Siewnej i Reja w Kochłowicach, ich przebudowa pochłonęła ponad 1,7 miliona złotych. Z tego około 818 tysięcy złotych stanowiły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Specyfika inwestycji polegała na odnowieniu ul. Siewnej na odcinku mierzącym nieco mniej niż 200 metrów, natomiast ul. Reja na odcinku 100 metrów. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, utworzono chodniki oraz zamontowano kanalizację deszczową. Zadbano również o nowe oświetlenie. Fragment ul. Reja, który nie doczekał się modernizacji w roku 2018 – kiedy to całościowo przeszła ona przebudowę – został teraz uwzględniony w planach.

Ponadto, w roku 2023 miasto podjęło się jeszcze jednej inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gruntowych – kompleksowe prace remontowe wykonywane były na ul. Władysława Żeleńskiego. W konsekwencji działań powstała tam zarówno kanalizacja deszczowa, jak i sanitarna. Całkowite koszty tych inwestycji wyniosły ponad 800 tysięcy złotych.

Rok 2024 przyniesie kolejne zmiany – w budżecie miasta zarezerwowano bowiem ponad 72,5 miliona złotych na inwestycje drogowe. Na modernizację dróg gruntowych przeznaczono z tej sumy 6,5 miliona złotych.