Zaktualizowano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej informuje o zmianach w harmonogramie wywozu odpadów dla kilku ulic. Dotyczy to mieszkańców zamieszkujących ulice Szyb Aliny, Polną, Borówkową, Dębową i Wrzosową. W związku z tymi zmianami, magistrat prosi mieszkańców o aktualizację aplikacji mobilnej EcoHarmonogram, która umożliwia monitorowanie terminów odbioru odpadów.

Zaktualizowany harmonogram będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia do 31 maja 2024 roku. Informacje dotyczące konkretnych terminów wywozu odpadów dla poszczególnych domów jednorodzinnych są dostępne w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram, jak również za pomocą wyszukiwarki internetowej pod tym samym tytułem.

Usługa odbioru odpadów będzie realizowana w godzinach od 6:00 do 22:00. W dniu zaplanowanego odbioru, mieszkańcy powinni wystawić pojemniki i worki na odpady na widoczne miejsce przed swoją posesją, nie później niż do godziny 6:00 rano. Zgodnie z regulaminem, pracownicy firmy zajmującej się odbiorem odpadów nie są uprawnieni do wchodzenia na teren posesji.

Ważne jest również, aby mieszkańcy wiedzieli, że mogą oddać dowolną ilość odpadów zmieszanych i biodegradowalnych – umieszczonych w pojemnikach, a także odpadów segregowanych – które należy zapakować do worków. W przypadku odpadów wielkogabarytowych, zaleca się wystawienie ich przed posesją nie wcześniej niż 24 godziny przed zaplanowaną datą odbioru.