Oszuści próbują wyłudzać pełnomocnictwo, aby dostać się na zgromadzenie walne RSM

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy to oszuści starają się wyłudzać pełnomocnictwo, aby móc dostać się na walne zgromadzenie RSM, a więc Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Takie incydenty w ostatnim czasie mnożą się, a jak twierdzą mieszkańcy, jest to po prostu nieczyste zagranie spółdzielni w ich kierunku.

Wyłudzanie pełnomocnictw na zgromadzenie walne RMS

Najprawdopodobniej do incydentów związanych z wyłudzaniem pełnomocnictw na możliwość uczestniczenia w zgromadzeniach walnych RMS dochodzi już od dłuższego czasu. Takie wnioski można wysnuć po tym, że już od dawna na klatkach schodowych niektórych bloków widnieją kartki, na których są napisane informacje ostrzegające przed takimi działaniami. Jak można wyczytać z kartek, nieuczciwe osoby mają przemierzać od jednej klatki do drugiej, a tam chodzić od mieszkania do mieszkania, aby spróbować wyłudzić pełnomocnictwo.

Oczywiście oszuści za uzyskanie takiego pełnomocnictwa oferowali mieszkańcom ekwiwalent w postaci pieniędzy. Mowa tutaj o 50 złotych. Jak udało się ustalić, osoby, które próbowały wyłudzać takie pełnomocnictwa miały chodzić po mieszkaniach i mówić, że na zgromadzeniach będą odbywać się głosowania na temat podwyżek. A podwyżki mieli chcieć wprowadzić właściciele i spółdzielnia. Ich zadaniem miało być jednak protestowanie przeciwko podwyżkom, dlatego potrzebowali oni pełnomocnictw.

Mieszkańcy więc nie powinni podawać żadnych danych osobowych ani pełnomocnictw osobom trzecim, które mają nieznane zamiary.