Nazwa "Uroczysko" nadana nowej arterii drogowej w Kochłowicach

Podczas ostatniego zebrania Rady Miasta, decyzją radnych doszło do oficjalnego nazwania wewnętrznej drogi w Kochłowicach. To właśnie mieszkańcy tej ulicy podjęli inicjatywę zaproponowania jej nazwy.

Sytuowana nieopodal Doliny Kochłówki, wspomniana droga zyskała swoją nazwę od współwłaścicieli, którzy zwrócili się o jej oficjalne nadanie. Argumentowali oni, że to umożliwi przydzielenie konkretnych numerów działek znajdujących się na tym obszarze. Ostatecznie, miejscowi mieszkańcy postanowili nadać nowej arterii drogowej nazwę „Uroczysko”.

Propozycja ta spotkała się z pozytywnym odzewem radnych, dlatego Kochłowice mogą teraz pochwalić się nową ulicą o oryginalnej nazwie, kojarzącej się niektórym z popularnym serialem kryminalnym.

Jeszcze podczas tej samej sesji Rady Miasta na 2024 rok, ustalono terminy kolejnych spotkań. Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe, planowany jest koniec sesji VIII kadencji Rady Miasta na koniec kwietnia.

Planowane daty najbliższych sesji Rady Miasta to 22 luty, 21 marca oraz 25 kwietnia, której status będzie szczególny, jako ostatniej sesji VIII kadencji. Sesje mają mieć miejsce o godzinie 13:00, chociaż w wyjątkowych okolicznościach mogą zostać zwołane nawet na godzinę 11:00.