Młodzi mieszkańcy Rudy Śląskiej rywalizowali w 2. edycji lokalnego konkursu

W Rudzie Śląskiej niedawno odbyła się druga edycja Miejskiego Konkursu „Pszaja moji Rudzie”, w którym wzięli udział uczniowie z lokalnych szkół podstawowych. Za organizację tego wydarzenia odpowiadały Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich oraz Polski Związek Filatelistów oddział Ruda Śląska. Konkurs ten miał honor być patronowany przez prezydenta miasta Ruda Śląska, Michała Pierończyka.

Prowadzona rywalizacja podzielona została na dwie kategorie wiekowe, skierowane do uczniów klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych. Dla najmłodszych zorganizowany został konkurs graficzny polegający na zaprojektowanie znaczka pocztowego o tematyce dotyczącej herbów dzielnic Rudy Śląskiej. Do tej części konkursu zgłoszono aż 70 prac, nad którymi czuwała pani Anna Ruda, nauczycielka z SP nr 27.

Z kolei dla starszych uczniów przygotowany został drużynowy konkurs wiedzy „Znawcy dzielnic Rudy Śląskiej”. Stworzenie tego konkursu to zasługa pani Katarzyny Porębskiej, nauczycielki języka polskiego i historii z SP nr 41. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat historii i symboliki poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej, rozpoznając znaki terytorialne oraz nazwy najważniejszych zabytków, budowli i instytucji.

Wyniki konkursu ogłoszono 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II, gdzie również odbyło się rozdanie nagród. Emilia Bucka, uczennica klasy III SP nr 28, zdobyła Grand Prix za najlepszy projekt znaczka pocztowego, który został nawet wydrukowany przez Pocztę Polską jako znaczek personalizowany. Nagrodę tę ufundował Polski Związek Filatelistów oddział Ruda Śląska, a wręczył ją wiceprezes rudzkich filatelistów, Janusz Ruda.

W kategorii dla klas I-III kolejne miejsca zajęły: Marlena Bojarska z SP nr 40 (I miejsce), Dagmara Piec z SP nr 28 (II miejsce) oraz Milena Bolenda z SP nr 14 (III miejsce). Wyróżnienia otrzymali zaś Tymoteusz Brykse (SP nr 40), Alicja Bula (SP nr 18), Paweł Grzybek (SP nr 27) oraz Patryk Kotisz (SP nr 35). W konkursie dla klas IV-VIII wyłoniono natomiast „Znawców Rudy Śląskiej”, do których należały drużyny z SP nr 41, SP nr 18 oraz SP nr 13. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!