Dzień Bezpieczeństwa Compensa w Nowym Bytomiu: Rodzinne obchody pełne edukacji i zabawy

18 maja był dniem specjalnym na Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, gdzie odbył się rodzinny piknik zorganizowany pod hasłem „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli szansę nauczyć się bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy, skorzystać z badań profilaktycznych, a także sprawdzić swoją wiedzę w quizach z nagrodami.

Celem pikniku było promowanie społecznej kampanii o nazwie Bezpieczna Autostrada, która obejmuje całą Polskę. Konkurs, będący częścią tej kampanii, zaadresowany był do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z całego kraja. Dziesięć najlepszych szkół miało możliwość sprowadzić bezpieczeństwo do swojego miasta dzięki organizacji pikniku. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków Rudzkich odegrała kluczową rolę w organizacji pikniku w Rudzie Śląskiej, a jej uczniowie przygotowali ciekawy hip-hopowy clip, który ukazywał miejskie scenki pierwszej pomocy.

W ramach konkursu Młodzi Bohaterowie Bezpieczeństwa, uczniowie mieli za zadanie stworzyć szkolną drużynę Młodych Bohaterów Bezpieczeństwa i opracować kreatywne metody nauczania kolegów z młodszych klas. Najlepsze dziesięć drużyn otrzymało możliwość organizacji pikniku „Strefa Bezpieczeństwa Compensy” w swoim mieście. Dzięki inicjatywie Compensa, 80 takich pikników odbyło się już w całej Polsce.

Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że celem kampanii Bezpieczna Autostrada, prowadzonej od sześciu lat wspólnie z Compensą, jest edukacja praktyczna dotycząca właściwego zachowania na autostradzie oraz reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Ideą promowaną podczas pikników jest odpowiedzialność za innych: jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj na nie odpowiednio i bezpiecznie.

W ramach nagrody, Szkoła Podstawowa nr 41 otrzymała stację medyczną wyposażoną w profesjonalną apteczkę i instrukcję udzielania pierwszej pomocy, a także dostęp do szkolenia e-learningowego „Pierwsza pomoc ABC”, z którego mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkoły.

Piknik „Strefa Bezpieczeństwa Compensy” stanowił podsumowanie kampanii i był okazją do promowania nauki przez zabawę. Jak wspomina dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41, Mariola Kajzer, piknik oferował wiele atrakcji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowym, naukę pierwszej pomocy oraz dostęp do defibrylatora AED dla wszystkich mieszkańców.

Podczas pikniku odbywały się pokazy pierwszej pomocy i użycia urządzenia AED, testy ostrości wzroku i postrzegania kolorów, symulatory dachowania i zderzeń oraz testy refleksu. Uczestnicy mogli także skorzystać z podstawowych badań medycznych. Była to także okazja do przekazania miastu defibrylatora.

Kampania „Bezpieczna Autostrada” oraz piknik „Strefa Bezpieczeństwa” zostały zrealizowane pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.