Ruda Śląska przeprowadziła modernizację systemu radiowej łączności dedykowanego do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, inwestując w ten cel 100 tys. zł

Zarząd miasta Ruda Śląska zdecydował się na unowocześnienie istniejącego systemu łączności radiowej, wykorzystywanego do koordynowania działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Realizacja tej inwestycji wiązała się z kosztem wynoszącym 100 tysięcy złotych.

Podkreśla się, że efektywne i nowoczesne sieci komunikacyjne są kluczowe dla skutecznego zarządzania kryzysowego, ochrony mieszkańców oraz funkcjonowania obrony cywilnej. Współczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają sprawną koordynację wysiłków służb ratowniczych, jednostek miejskich i wszelkich instytucji zaangażowanych w akcje ratunkowe, alarmowania oraz informowania i ostrzegania społeczności – zaznacza Jacek Morek, pełniący obowiązki wiceprezydenta miasta.

Modernizacja obejmowała instalację bazowych anten na dachach budynków wyposażonych w dyspozytoryjne służby, a także zakup radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych o odpowiednich standardach jakości. Nowe wyposażenie zostało rozlokowane w siedzibach instytucji, które mają swój wkład w tworzenie miejskiego systemu wczesnego ostrzegania. Są to m.in. Komenda Miejska Policji, Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Komenda Straży Miejskiej, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna, Szpital Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty odpowiedzialne za energetykę cieplną i zimowe utrzymanie dróg.

Siedziba Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej pozostaje nadal centralnym punktem sieci. Przejście z analogowych systemów łączności na cyfrowe było wymuszone końcem wsparcia dla kanałów analogowych w sieciach radiowych zarządzania kryzysowego od pierwszego stycznia 2025 roku.