Miasto Ruda Śląska uhonorowane tytułem "Samorząd z Otwartym Sercem" podczas gali Śląski Prometeusz 2023

Podczas finałowej gali Śląski Prometeusz 2023, która miała miejsce 15 listopada w Filharmonii Śląskiej, Ruda Śląska została doceniona tytułem „Samorząd z Otwartym Sercem”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wśród nagród wręczonych podczas tej uroczystości znalazły się także honory dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej.

Tytuł ten jest efektem współpracy i zaangażowania zarówno lokalnych władz, jak i dyrekcji oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Ich starania przyczyniły się do powstania Centrum Usług Społecznych w mieście.

Prezydent Michał Pierończyk przyjął to wyróżnienie podczas gali Śląski Prometeusz 2023. Wyraził swoje uznanie dla całego zespołu, który stał się liderem w transformacji Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Centra Usług Społecznych. Złożył gratulacje laureatom nagród oraz podziękowania dla pracowników ośrodka, podkreślając, że to ich zasługa.

Prezydent Pierończyk podzielił się także informacją o dobrych wynikach uzyskanych przez MOPS w Rudzie Śląskiej. W tym roku, centr um pomocy objęło prawie 1,5 tysiąca rodzin (4,5 tysiąca osób) wsparciem finansowym. Pomocą socjalną wspomogło blisko 2,4 tysiąca rodzin (ok. 7 tysięcy osób). Dla 413 dzieci stworzono domy w rodzinach zastępczych. Wsparcie asystenta otrzymało 158 rodzin. Służby opiekuńcze zapewniły pomoc dla 289 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Stosując technologię „opieki na odległość”, ośrodek obsłużył 100 seniorów. Dodatkowo, około 14 ton żywności zostało rozdysponowane w formie paczek dla prawie 1800 mieszkańców.

Podczas gali wręczono również nagrody artystyczne: witraże autorstwa Dariusza Sitko, dyrektora Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa z Halemby. Prace te wykonał instruktor Mirosław Kramarczyk wraz ze swoim zespołem.