Kompletnie wyposażona nowa siedziba Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej gotowa do użytku

Władze miejskie złożyły wniosek o wydanie zezwolenia na użytkowanie nowo powstałego budynku Szkoły Podstawowej nr 17, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Bielszowicach, dzielnicy Rudy Śląskiej. Przewidywany termin rozpoczęcia roku szkolnego w nowej placówce to 1 września.

12 kwietnia odbyła się konferencja prasowa przed budynkiem SP 17, w której udział wzięli: prezydent Rudy Śląskiej – Michał Pierończyk, wiceprezydent Anna Krzysteczko, kierownik Wydziału Inwestycji – Piotr Janik, oraz dyrektor szkoły – Agata Ociepka. Prezydent podkreślił znaczenie inwestycji dla miasta mówiąc, że pomimo licznych problemów udało się dokończyć budowę i uczniowie będą mieć możliwość korzystania z nowoczesnej bazy edukacyjnej od następnego roku szkolnego.

Pierwsze rozmowy o konieczności budowy nowego obiektu dla szkoły rozpoczęły się wiosną 2018 roku, kiedy stary budynek został tak bardzo zniszczony przez działalność górniczą, że jedynymi opcjami były gruntowny remont lub budowa od podstaw. Ostatecznie wybrano drugą opcję. Budowa nowego obiektu rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku, a po jej zakończeniu przewidziano wyburzenie starego gmachu i zastąpienie go boiskami szkolnymi.

Nowa siedziba SP 17 ma powierzchnię użytkową wynoszącą 2900 m², na którą składa się zarówno budynek dwukondygnacyjny zawierający między innymi aulę, bibliotekę, stołówkę i pomieszczenia administracyjne, jak i jednokondygnacyjne strefy z salami lekcyjnymi dla uczniów klas 1-8 oraz przedszkola. Każda z nich działać będzie niezależnie dzięki oddzielnym wejściom. W ramach placówki przewidziano również 4 sale dla przedszkolaków.

Budowę placówki utrudniały szkody górnicze, które doprowadziły do uszkodzeń fundamentów obiektu. Niemniej jednak, dzięki współpracy miasta z wykonawcą robót – firmą REMAR oraz Polską Grupą Górniczą, udało się naprawić szkody i kontynuować prace. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 35 milionów złotych, z czego prawie 5,2 miliona stanowiło dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 4 miliony pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowe koszty wyposażenia wyniosły niemal 1 milion złotych dla części kuchennej, ponad 2,5 miliona dla mebli oraz ponad 500 tysięcy złotych na urządzenia wentylacyjne i klimatyzację.