Finalizacja prac modernizacyjnych na terenie dworca kolejowego w dzielnicy Chebzie, Ruda Śląska

20 października, rząd miasta Ruda Śląska ogłosił zakończenie renowacji infrastruktury drogowej wokół dworca kolejowego zlokalizowanego w dzielnicy Chebzie. Na tym obszarze powstało kilka nowych utwardzonych dróg i chodników oraz zostały dodane nowe zatoki dla autobusów. Od 23 października autobusy na liniach 118 i 147 ponownie będą obsługiwać ten obszar.

Inwestycja obejmowała również remont terenu przyległego do dworca kolejowego w Ruda Śląska-Chebzie. W bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Biblioteka udało się wybudować nowe drogi i ścieżki piesze. Dodatkowo, zaprojektowano nowe zatoki autobusowe i powstał pieszo-rowerowy pas komunikacyjny od skrzyżowania ulic Dworcowej i Przedtorze do ulicy Zabrzańskiej.

Dodatkowo stworzono parking dla osób niepełnosprawnych przed samym budynkiem dworca, a także dwa miejsca postojowe typu „kiss & ride”. Te ostatnie pozwalają na krótkotrwałe postoje, aby umożliwić pasażerom komunikacji publicznej szybkie wysadzenie lub odbiór.

W ramach tej inwestycji przeprowadzono również modernizację systemu kanalizacji deszczowej oraz zainstalowano 29 nowych opraw LED na 26 aluminiowych słupach, dzięki czemu poprawiło się oświetlenie na tym obszarze. Całkowity koszt projektu wyniósł 2,5 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, podkreśla, że finalizacja tej inwestycji powinna zdecydowanie poprawić komfort podróży i dostępu do dworca.

W ramach prac zburzono również nieużywane od wielu lat pomieszczenia magazynowe i gospodarcze znajdujące się za budynkiem dworca, co umożliwiło stworzenie tymczasowego parkingu. Prezydent potwierdza, że jest to jedynie początek planów miasta dotyczących przebudowy terenu przed dworcem.

Prace modernizacyjne przyniosły ulgę dla mieszkańców korzystających z lokalnej komunikacji miejskiej. Od 23 października autobusy linii 118 i 147 powróciły do regularnej obsługi przystanków przy Stacji Biblioteka.