Elektromobilność na Śląsku: powstanie 60 punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych

Na podstawie prawa o elektromobilności i alternatywnych źródłach paliwa, które weszło w życie w 2018 r., miasta takie jak Ruda Śląska są zobligowane do utworzenia przynajmniej 60 publicznych stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. To na tyle zaawansowany plan został zatwierdzony przez Radę Miasta w 2021 roku, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W trakcie nich nie zgłoszono żadnych propozycji zmian, sugestii czy obiekcji do projektu. Punkty ładowania zaplanowano w strategicznie wybranych lokalizacjach, takich jak obszary publiczne, punkty usługowe oraz rejony mieszkalne. Rozmieszczenie tych punktów zostało zaprojektowane tak, aby nie wpływać negatywnie na dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje na temat korzystania ze stacji ładowania udzielił Marcin Lis z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z jego słowami, stacje będą dostępne dla użytkowników po otrzymaniu przez Tauron Dystrybucja S.A. odpowiednich zezwoleń od Urzędu Dozoru Technicznego.

Do czasu otrzymania tych zezwoleń, wyznaczone miejsca pod stacje ładowania mogą być wykorzystywane do parkowania przez tradycyjne pojazdy. Zasady te wyjaśnił Marek Partuś, Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Według niego, na miejscach oznaczonych przekreślonym znakiem drogowym, ograniczenia parkingowe nie są stosowane.

Statystyki z Rudy Śląskiej pokazują, że do tej pory zarejestrowano tam 139 samochodów elektrycznych, 50 motorowerów na prąd, 3 motocykle elektryczne oraz 642 pojazdy hybrydowe.